Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Ващук Л. Образ "тріумфуючого Цезаря", "благородного короля Франциска", за "Щоденником Луїзи Савойської"
Воловик О. Неврожаї як наслідки аномальних явищ природи в Російській імперії XVIIIст.: історіографічний огляд
Ганцян Р. Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування
Городня Н. Стратегія "залучення" М'янми в політиці США за президентства Б. Обами
Зінченко П. Відомості про дізнання у Київській судовій палаті як історичне джерело
Ігнатенко І. Антропологія жіночого тіла в українській традицій культурі
Капелюшний В., Доморослий В. Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації
Ковбасюк С. Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю
Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці ХІХ – на початку XX століття
Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді)
Мазипчук М. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.)
Мінгазутдінов А., Латиш Ю. Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М.І. Сікорського)
Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок У Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.)
Назаренко В. Київський гарнізон у XVIII ст.: структура та функції
Патриляк І. Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р
Прищепа Т. Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853 – 1856 рр.)
Скрипченко Н. Диканський маєток Кочубеїв (ІІ половина XVII – початок ХІХ ст.)
Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;