Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Антонюк О. Політика комуністичної влади щодо католицької церкви в Польщі (1947–1948)
Бевзюк Є. Пан ідеологія в політиці Російської імперії напередодні революції 1848 року
Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України
Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами
Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст
Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Актуальні питання історіографії Кирило-Мефодіївського братства наприкінці 90-х років ХХ ст
Калакура Я. Наукова школа архівістів та археографів Університету Св. Володимира
Колесник В., Чеберяко О. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки
Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України"
Кузіна Н., Аль-Анні А. Становлення першотравневого свята на українських землях
Мінгазутдінова Г. Центральна Азія в британських та американських геополітичних концепціях ХХ століття
Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни
Охріменко О. Часові структури у ментальності англійського бюргерства ХІ-ХІІІ ст
Папенко Н., Лихачова О. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір
Шваб А. Міжнародно-правове врегулювання еміграції з Польщі до європейських країн у міжвоєнний період
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;