Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Антоненко В. Грошова реформа 1922–1924 років: сучасна історіографія проблеми
Гончар Б., Гончар Ю. "Силова дипломатія" США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за президентства Б. Обами
Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи
Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана Крип'якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект
Зубко А. Особові прізвиська князів в династії Рюриковичів
Казьмирчук М. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930–1960)
Коваленко Н. Удосконалення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Ковбасюк С. "Хромоклазм" доби Реформації: ґенеза, теорія, практики (1490 –1580-ті)
Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991–2006)
Крижевський А. Дослідження античних пам'яток північного Причорномор'я професорами Університету св. Володимира
Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е.Рута (1905–1909) та доктрина Монро
Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925–1926 років
Машевський О., Брайлян Є. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII–XVIII століттях
Ніколайчук О. "Полное собрание законов Российской Империи" як джерело з історії Кримських походів 1687–1689 років
Оліянчук А. Основні етапи дослідження козацьких формувань Лівобережжя України в ХІХ столітті
Парахіна М. Проблеми і завдання розвитку українсько-російської музейної міждержавної практики 1991–2013 років
Слободян Н. Зовнішня політика "змін" Барака Обами
Тарнавський А. Проблеми виховання національної самосвідомості молодого покоління у творах Шевченка та Грінченка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;