Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Антонюк Т. Міжнародні зв'язки Національного універси тет у біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти
Баликін І. Наслідки політики радянської влади для окремих національностей в Донбасі (1943-1982 рр.)
Валентирова К. Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології
Гончаров О., Петровський А. М.Ф. Берлинський і Київський університет
Іванчишен В. Історія каменотесного промислу на Поділлі: історіографія проблеми
Кондратюк М. Виховні засоби та методи покарання у жіночих гімназіях Російської імперії кінця ХІХ ст
Коник О. Київський університет у житті депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній
Крижевський А. Особливості розвитку антикознавства в університеті Св. Володимира в 60 – 80-х роках ХІХ ст
Купчик О. Міжнародні наукові зв'язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943–1964 рр.)
Купчик Я. Міжнародні навчальні зв'язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943–1964 рр.)
Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ –початку ХХІ ст
Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті
Павленко В., Заболотна М. Питання нерозповсюдження ядерної зброї в системі міжнародних відносин 1991-2014 рр
Папенко Є. Діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у галузі гімнастики та спорту наприкінці ХІХ – початку ХХ ст
Полуда В. Умови утримання в'язнів у нацистських таборах військовополонених в Україні
Прокоп Ю. Професійна діяльність євреїв-іноземців в Одесі наприкінці XVIII – першій половині XIX ст
Силка О., Синявська Л. "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій
Стельмах С., Котова С. "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах
Сухобокова О. Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори США
Хан Є. Ставлення науково-педагогічних кіл провідних російських ВНЗ до участі Росії у Болонському процесі (2003 – 2010 роки)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;