Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Городня Н. Стратегія національної безпеки США 2015 р.: нові акценти і пріоритети
Житков О. Історики про витоки земельних реформ 1917–1921 рр. в Наддніпрянській Україні
Іванисько С. До історії археологічних досліджень Софії Київської
Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами – творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва
Клімук Ю. Бельгійська проблема: позиція Великої Британії (1914 р.)
Купчик Я. Розвиток муніципальних підприємств в Києві (1917 – 1919 рр.)
Мозохіна Є. Освітні курси полонених українців у таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) 1914-1918 рр
Папенко Н., Папенко Є. Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. XX ст.: історичний аспект
Парахіна М. Історичні засади консолідації та розвитку української нації: досвід, проблеми, пропозиції
Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка
Перга Ю. Еволюція діяльності Комуністичної партії Західної України на Холмщині та Підляшші в 1923-1926 рр
Приймак В. Трансформація системи соціального забезпечення в східних землях Німеччини в період канцлерства Гельмута Коля (1990-1998 рр.)
Прищепа Т. Професійна підготовка болгар в Київському університеті Святого Володимира (друга половина ХІХ століття)
Розовик О. Участь громадських організацій у переселенні єврейського населення УСРР в 1920–1930-х рр
Сокирко О. "Степенный порядок малороссийских чинов" 1742 р
Sorokіna О. Archived funds as a source of Ukrainian immigrants of the twentieth century
Срібняк І., Срібняк М. Мистецькі осередки полонених українців у таборі Раштатт (друга половина 1915 – 1916 рр.)
Федьков О. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.)
Михайлина Л., Півоваров С. Рецензія на монографію: Пустовалов С.Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор'я – Київ, ФОП. Жовтий, 2015. – 197 с
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;