Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Евенко І.П. Квінт Cерторій та Острови Блаженних: до проблеми оцінки відомого пасажу в біографії полководця за Плутархом
Горбань Т.Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття)
Городня Н.Д. Олександр Шульгін (1889–1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ століття
Гриценко В.П. Микола Аркас як громадський діяч і представник української національної еліти
Каленюк В.Г. До питання про фактор Росії у формуванні політики США щодо України за роки адміністрації У.Клінтона (1993–1996)
Кіктенко В.О. Суспільно-політичні погляди даосів у дослідницькому проекті Дж.Нідема "Наука і цивілізація в Китаї"
Купрій Т.Г. Ідейно-політичні витоки та історичні традиції Християнсько-демократичного союзу Німеччини
Лакішик Д.М. Особливості американських підходів до ФРН
Легун Ю.В. Генеалогічне значення джерел церковного походження (Подільська губернія 1795–1917 років)
Магурчак А.М. Національне питання в теоретичній та практичній діяльності Миколи Порша
Максимова М.В. Педагогічна діяльність П.В.Голубовського
Машевський О.П. Політика Османської імперії щодо скасування "нейтралізації" Чорного моря (1870–1871)
Папенко Н.С. До питання про розвиток Австрійської монархії та створення Австро-Угорщини (40–60-і роки ХІХ століття)
Парахіна М.Б. Аспекти історії міжнаціональних відносин в Україні
Петренко А.А. Дмитро Бібіков та його зібрання рідкісних російських книг у колекції Університету св. Володимира
Шевченко Н.І. "Шотландський фактор" в англійській історії першої половини XVII століття
Стромилюк Л.В. Історіографія боротьби таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900–1914)
Силка О.М. Політична співпраця між Україною та Болгарією в 90-х роках ХХ століття
Бабік Н.С. Роль особистих каналів зв'язку Дж.Кеннеді – М.Хрущов у врегулюванні Карибської кризи 1962 року
Баженова Ю.Г. Життя і наукова діяльність А.О.Введенського
Довгань К.Г. Наукове студентське товариство у відновленому Київському університеті (1933–1941)
Гончар Б.М., Орлик В.В. Еволюція позиції РФ стосовно залучення країн центральної та східної Європи до НАТО
Горбач Ю.С. До питання німецько-польських економічних відносин у 1990-і роки
Грищенко Т.А. З.Бжезінський і Дж.Картер у 1973–1977 роках: джерела нової зовнішньополітичної стратегії США
Іваньков І.О. Етнічні німці України у збройних силах Третього рейху
Кісіль І.М. Правове становище міщан Гетьманщини середини ХVIII століття
Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни
Легун Ю.В. Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії)
Лоха В.А. Переяславський колегіум
Малюх В.Г. До питання про місце і роль України у планах Німеччини в 1918 році
Михалко О.А. Винокуріння та шинкування в Гетьманщині (друга половина ХVІІ – ХVІІІ століття). Історіографія проблеми
Paliyenko M.G. Scientific and informational potential of the prague ukrainian archives collection as a documentary basis for historical research
Павленко В.М. НАТО і європейська безпека
Салата О.О. Розробка засобів оборони та військової техніки науковцями України у період 30–40-х років ХХ століття
Тимчик Н.П. В.Л.Беренштам (до 100-річчя з дня смерті)
Тіщенко І.І. Керівники бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1919)
Каран В.В. Основні напрями налагодження міжнародних зв'язків української кооперації у 20-х роках ХХ століття
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;