Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Берковський В. Польсько-українські торгові контакти в XVI столітті
Валігурська І. Співвідношення у розподілі влади між Короною та Парламентом у державах Європейської Реставрації XVII–XX століть
Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878–1923)
Володько В. Роль дворянського самоуправління в поповненні чиновницького апарату Київського намісництва у 80-х – першій половині 90-х роках XVIII століття
Волосюк І. Корейський півострів у стратегічних інтересах Сполучених Штатів Америки (90-і рр. ХХ – початку ХХІ століть)
Гавриленко В. Проблематика цілісного тіла та "тіла без шкіри" у гомерівському епосі
Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397–1398)
Галушка -Адайкін А. Тимор Лесте: колонія – провінція – незалежна країна Південно-Східної Азії
Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта
Грибоєдова Н. Михайло Коцюбинський і Чернігівська "Просвіта"
Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика
Громова Н. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят
Дмитрушко В. Світові уроки для формування засад українського парламентаризму
Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії
Ищенко В. Становление и развитие английского торгового флота в Средиземном море (конец XVI–XVII века)
Кірієнко О. Матеріали поліційного нагляду як джерело для вивчення українського політичного руху (на прикладі "Київського українського клубу")
Ключкович А. Об'єднання Німеччини і проблеми становлення єдиної партійної системи
Комарницька І. Деякі проблеми охорони археологічної спадщини в Україні на сучасному етапі
Корнієнко В. "Печерні міста" Криму як туристичні об'єкти
Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об'єднання
Курумбаев А. История изучения Букеевского ханства российскими и зарубежными учеными
Ласкавий Д. Зовнішня політика Великобританії на Середньому Сході і Англо-персидська нафтова компанія у першій чверті ХХ століття
Латиш Ю. Нові концепції руху декабристів: новація чи міфотворчість?
Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах 1877–1878 рр.: історіографія проблеми
Набока О. Первая опиумная война (1840–1842) и остров Тайвань
Немировська І. Діяльність Селянського Поземельного банку в роки аграрної столипінської реформи в Україні в історіографії 50–60-х років ХІХ століття
Нижник В. Особливості формування вищої жіночої освіти у другій половині ХІХ століття в Російській імперії
Перещ В. Мінойська монархія в творах античних авторів
Пірожкова Ю. Біля витоків американо-радянської розрядки: погляд Генрі Кіссінджера на позицію та інтереси Вашингтона
Попов А. Актуальные проблемы истории советского туризма межвоенного периода
Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка
Романова О. Термін імаху в жертовних формулах Давнього Царства
Рубель В. Як визначати рівень життя середньовічного самурайства? Постановка проблеми
Рудь М. В.О. Маркіна (1910–1990) та її внесок у розвиток української медієвістики
Русакова М. "Грамота" князя Андрія Боголюбського кінця XVI століття.: перспективи дослідження ТЕКСТУ
Сінкевич Н. Культ Богородиці в домініканських монастирях Волині як важливий елемент духовного життя та місіонерської діяльності ордену в регіоні
Власенко С. Органи адміністративного та господарського управління німецьких окупантів у військовій зоні України (1941–1943)
Король В. До проблеми про військові втрати українського та інших народів СРСР у роки Великої Вітчизняної війни
Котляров П. Математика й астрологія в теології Меланхтона
Крикніцький О. Розвиток воєнної теорії та характер оперативних планів Радянського Союзу перед німецько-радянською війною
Машевський О. Фактор Чорноморських проток у міжнародних відносинах у період від підписання Сан-Стефанського миру до Берлінського конгресу
Набок C. "Звідомлення Української Академії наук. " як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної Академії наук України (1920-і роки)
Нижник В. Освітні проблеми київських дівчат у пореформений період
Новікова Л. Вітчизняна історіографія боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом (травень–грудень 1918)
Огієнко В. В. Шахрай про характер й особливості української революції
Ставнюк В. Актуальні питання дослідження античної цивілізації
Стасюк О. Причини та наслідки зламу традиційної культури українців у 1929–1934 роках
Сторожик С. Соціал-демократія Німеччини у формуванні федеративних та конституційних засад Веймарської республіки
Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика
Тарасова И. Достижения советской и современной историографии в изучении античной Ольвии и перспективы дальнейших исследований
Ткачук О. Всеукраїнська православна церковна рада: створення та діяльність
Храновський В. Чи існувала еламо-дравідська сім'я?
Чередниченко А. Київський період наукової діяльності І. Соколова
Швед О. Скандинавська регіональна співпраця в 1960–1970-х роках як альтернатива європейської інтеграції
Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921–1938)
Волосюк І. "Корейська проблема" в системі сучасних міжнародних відносин
Гирич Я. Бойові дії 1941 року на території Чернігівщини у військових мемуарах
Збаржевецький О. Науково-викладацька діяльність Йосипа Олексійовича Покровського в університеті Святого Володимира (1894–1900)
Іванисько С. Створення "Софійського музею" та його доля в роки другої світової війни
Козій Є. Бойова підготовка кадрових офіцерів у військових навчальних закладах УРСР в 1941–1945 роках
Куцаєва Т. Вища школа Української РСР у 1965–1985 рр.: основні тенденції та суперечності розвитку
Малиновський Р. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України в умовах незалежності: історіографія проблеми
Машевський О. Політика Прусії щодо перегляду режиму проток Босфор та Дарданелли в 1870–1871 роках
Муха Д. Військова діяльність самостійників у період Української Центральної Ради
Ототюк О. Літературні організації в суспільно-політичному житті УСРР 20-30-і роки XX століття
Салатa О. Роль професійно-технічних закладів у нарощуванні виробничих потужностей оборонної промисловості УРСР (початок 40-х років ХХ століття)
Соколова Н. Висвітлення історії Росії в студентських працях Дмитра Багалія
Сорока Ю. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях (1941–1944)
Сторожик C. Німецька соціал-демократія у партійній системі Веймарської республіки напередодні приходу Гітлера до влади
Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у роки Великої Вітчизняної війни
Швед О. Розвиток скандинавської співпраці в 1960-их роках на прикладі проекту НОРДЕК
Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова із середньовічної історії російсько-кримських відносин
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;