Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Гончар Б., Гончар Ю. Іракське питання і трансатлантичні відносини на початку ХХІ століття
Ільченко А. Деякі малодосліджені аспекти процесу становлення та оформлення режиму Аугусто Піночета в Чилі
Колесник В., Соболєв В. Революційна українська партія: під наглядом таємної поліції Російської імперії
Колодюк І. Сучасний стан дослідження народної медицини українців Полісся
Корнієнко В. Використання пам'яток історії в туризмі: досвід та перспективи
Ластовський В. Дослідження історії православного духовенства в Україні кінця ХVΙΙ–XVIII століть на сторінках "Українського історика" (1963–2003)
Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920–1930)
Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині ХІХ століття
Огієнко В. Український соціалізм на початку ХХ століття в контексті становлення українського націонал-комунізму
Папенко Н. Рурський конфлікт та його врегулювання (1923–1924)
Полушкіна Т. Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя Незалежності
Сітайло М. З історії становлення банківської справи в Україні 90-х років ХХ століття (порівняльний аналіз)
Сорока Ю. Німецько-фашистський окупаційний режим на західноукраїнських землях
Сторожик С. Особливості законодавчої політики німецької соціал-демократії в перші роки Веймарської республіки
Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20–50-і роки ХХ століття (історіографія проблеми)
Сухобокова О. Стратегія і тактика Н. Григор'єва у здобутті національного суверенітету України в 1917 році
Теличко А. Громадська діяльність Миколи Бажана в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років
Шилова А. Еволюція позиції світового співтовариства у зв'язку з загостренням югославської кризи (початок 90-х років ХХ століття)
Алієва М. Діаспора: історія, історіографія та спроба уточнення значення поняття
Вировий С. Павленко О. Науково-педагогічна та суспільно-політична діяльність професора Юлія Вагнера
Волосюк І. Ядерна проблема КНДР та позиція Cполучених Штатів Америки (90-і роки XX – початок XXI століття)
Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900–1917)
Городня Н. Зовнішньополітичні фактори поразки української національної державності 1917–1920 рр.: критичний аналіз
Ільченко А. Збройні сили Чилі напередодні приходу до влади А. Піночета та еволюція їх суспільного статусу
Матвієнко O. Діяльність жінок у Верховній Раді України (III–IV скликання)
Мінгазутдінов А. Зміцнення єдності армії і народу під час визволення України від фашистських загарбників (1943–1944)
Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття в творчості І.Я. Франка
Павленко С. Колекціонування та міграція документів фамільних фондів українських лівобережних родів упродовж XVIII–XX століть
Привалко Т. Джерела аграрної статистики з історії дворянства Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ столітть)
Розовик Д. Газета "Відродження" і національно-освітнє будівництво в Україні (березень–грудень 1918)
Слюсаренко А., Чернишевич О. Становлення та трансформація інституту президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми
Сорока Ю. Західноукраїнські землі у перші дні німецько-радянського протистояння
Сторожик C. Німецька соціал-демократія напередодні та під час листопадової революції
Судак І. Квебекський фактор у формуванні та розвитку федеративного устрою Канади (XVIII – початок XX століття)
Швед О. Залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції в 1950–1970-х роках ХХ століття
Шилова А. Політичний та економічний розвиток Республіки Македонія на рубежі ХХ – ХХІ століть
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;