Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки
Волосюк I. Корейське питання та політика США: джерельна база дослідження
Гончар Б., Слободян Н. Інформаційна війна США щодо Іраку
Гордієнко В. Українське православ'я напередодні другої світової війни
Горохов С. Допомога Чернігівського губернського земства переселенцям на початку ХХ століття
Кавун Т. Політика коренізації національних меншин в УСРР у суспільно-політичній та науковій літературі 1920-х років
Ластовський В. Відображення соціально-економічного розвитку православної церкви в Україні наприкінці ХVΙΙ – протягом ХVΙΙІ століть на сторінках "Київської старовини" (1882–1906)
Матвієнко О. Державна політика щодо жінок в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століть)
Машевський О. Фактор чорноморських проток у міжнародних відносинах у період від підписання Сан-Стефанського миру до Берлінського конгресу
Могильний Л. Побудова державності України за брошурою С. Єфремова "Як люде прав собі добувають?"
Ніколаєць Ю. Дисидентство в Україні в роки хрущовської відлиги у працях вітчизняних науковців
Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом
Пахарєва О. Вплив першої московської антропологічної виставки на розвиток антропології в Російській імперії
Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть
Судак І. Канадська федерація 1867 р. і розподіл повноважень між федеральним центром та регіонами
Таран М. Тайвань в американській політиці "стримування та ізоляції" КНР на Далекому Сході (1949–1969)
Федотова О. Цензура друкованих видань в Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років
Шевченко О. Надія Віталіївна Суровцова та її соратниці в міжнародному жіночому русі
Бойко Ю. Участь Євгена Чикаленка у процесах державотворення в добу української революції 1917–1919
Володько В. Вища бюрократія Київського намісництва 80-х – першої половини 90-х років XVIII століття
Грибоєдова Н. Роль Б.Д. Грінченка і Київської "Просвіти" у формуванні національної свідомості українського народу
Громова Н. Різдвяні свята бойків у працях учених-етнографів ХІХ – початку ХХ століть
Дегтярьов С. Матеріали повітових судів Лівобережної України (характеристика джерела)
Збаржевецький О. Історія викладання римського права в Київському університеті Святого Володимира (1834–1919)
Кавун Т. Стан історіографії політики коренізації національних меншин УСРР у 1920-і – на початку 1930-х років
Колесник В. Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії на початку ХХ століття
Куцаєва Т. Джерела до вивчення проблеми розвитку вищої освіти УРСР у період 1965–1985 років
Кучмай К., Петренко А. Рідкісні видання Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Патриляк О. Нацистська промислово-економічна політика і життєвий рівень населення міст Райхскомісаріату України
Пижик А., Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920–1922)
Полушкіна Т., Парахіна М. Соціальні, економічні проблеми підготовки та збереження наукових кадрів в Україні (90-і роки ХХ століття)
Розовик Д. "Просвіти" Чернігівщини у національно-культурному будівництві в роки української революції (1917–1920)
Цимбал Б. Діяльність Організації демократичної української молоді (ОДУМ) в екзилі (50–60-і роки ХХ століття)
РЕЦЕНЗІЇ Крижанівський О., Пивовар С. Ю.Н. Алексеев. История Украины (учебное пособие для иностранных студентов с русским языком обучения). – К.: КСУ, 2005.– 248 с
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;