Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Баженова Г. III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників
Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка
Діброва С. В. Білий – неперевершений біограф чи "злий геній" Я. Новицького?
Збаржевецький О. К. Мітюков – провідний спеціаліст Київського університету в галузі науки римського права
Комаренко О., Ільченко А. Виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета
Малацай І. Формування Словацької національної партії в 60–70-ті роки ХІХ століття
Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах останньої третини XIX століття: історіографія проблеми
Муха Д. Діяльність Української партії самостійників-соціалістів (грудень 1917 – квітень 1918 року)
Ніколаєва Н. Правовий статус жінки в США у першій половині ХІХ століття
Орлова Т. Історія жіноцтва – важливий напрям нової соціальної історії
Папенко Н. Йозеф Вірт – німецький антимілітарист та борець за демократію
Перещ В. Мотиви "партійного тотемізму" в мінойському мистецтві (до питання про "мінойський матріархат")
Пономарьов О. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах у 1917–1918 роках
Сироїд І. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара: історіографія проблеми
Слободян Н. Іракський фактор у міжнародних відносинах у Перській затоці на початку ХХІ століття
Сорока Ю. Український національний рух опору на західноукраїнських землях у 1941–1944 роках
Шевченко Н. "Ірландський фактор" у британській історії першої половини XVII століття
Шилова А. Історичні передумови створення першої югославської держави
Боголій Ю. Фінансова політика США щодо Організації Об'єднаних Націй (1990-ті – початок 2000-х років)
Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів
Вахонєєв В. Мірмєкій за римської доби
Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х – початок 60-х років ХХ століття)
Діброва С. "Нестор української етнографії": Я. Новицький і М. Грушевський
Ільченко А. Позиція США щодо Чилі в період правління уряду Народної єдності (1970–1973) та її еволюція
Крикніцький О. Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми
Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О. Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період)
Пилипенко О. Роль України у загальному експорті спирту з Росії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Розмериця Ю. Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії
Севастьянова І. Бурхард Крістоф фон Мініх очима сучасників
Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара
Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940–1950-ті роки
Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об'єднаної Канади (60-ті роки XIX століття)
Теличко А. Державна діяльність М. Бажана в 1943–1949 роки
Шевченко Н. Парламент у ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини ХХ століття)
Шевченко В. Участь Д. Мануїльського у створенні ООН
Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;