Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Діброва С. Я. Новицький в оцінках М. Сумцова
Maguza G. The Ukrainian context of O.Dovzheno's creative activity during the 2-nd World war
Заболотна І. І. Крип'якевич – учень, співробітник, послідовник М. Грушевського
Зайцева З. Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світової війни
Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР
Калакура Я. Синтез української історії у працях М. Грушевського
Кліш А. Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського
Колесник В., Могильний Л. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: сучасна історіографія
Крот В. Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського
Киштымов А., Лебедева В. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок наукового товариства iменi Шевченка"
Лук'яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина XIX–XX століття): історіографія проблеми
Надтока О. Наукова конференція до 140-річчя від дня народження М. Грушевського (за результатами міжнародної наукової конференції "Політична, громадська та наукова діяльність М. Грушевського". – Київ, 23–24 жовтня 2006 року)
Panchenko Yu. The evolution of the ideology of American conservatism prior the 80 of XX cen
Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації
Плугаторенко М. Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953–1967 роках
Самофалов М. Кость Штеппа – співробітник Михайла Грушевського
Ситник В. До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським
Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х р�
Теличко А. Микола Бажан про історичну концепцію Михайла Грушевського та її вплив на радянську історіографію
Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій)
Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба)
Чугаєвська Л. Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки
Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла)
Адамович Н. Основні етапи конституційної реформи в Україні (1990–1996 роки)
Горбань Т. "Інородці" чи складова "єдиноруської нацїї": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець XIX – початок XX століть)
Гордієнко В. Убивство митрополита Олексія Громадського
Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття
Гусєва Н. Спроби прийняття надзвичайних законів як чинник розгортання молодіжного руху у ФРН у першій половині 1960-х років
Деревінський В. Діяльність та умови перебування В. Чорновола в ув'язненні
Діброва С. Я. Новицький "під прицілом" критики галицьких учених
Капелюшний В., Зайковський А. Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України: 1992–2006 роки
Кудінов Д. Діяльність Всеросійської селянської спілки на лівобережній Україні у 1905 році
Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920–1922)
Лабур О. Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії України
Павленко С. "Щоденник" М. Грушевського як джерело вивчення історії архівної справи в Російській імперії наприкінці ХІХ століття
Парахіна М., Полушкіна Т. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в XX столітті
Петренко А. Історія створення колекції російських стародрукованих видань XVII–XVIII століть Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Сорока Ю. Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940–1950-х роках
Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків
Швед О. Європейське питання в ході національних референдумів 1972 року в Норвегії та Данії
Власенко С. Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України
Гончаревський В. Структура цивілізаційної побудови А.Дж. Тойнбі
Діброва С. Я. Новицький у краєзнавчих дослідженнях наукової провінції
Зубко А. Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV–ХV століть
Колодюк І. "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні
Кравченко І. Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI – початок XIII століть)
Парахіна M., Полушкіна Т. Державотворчий процес в Україні: стан та перспективи розвитку
Пірожкова Ю. "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона
Ругаль Л. Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР
Севастьянова І. Рекрутські набори під час російсько-турецької війни 1735–1739 років
Слободян Н. Політика США в Перській затоці
Сморжевська О. Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках
Хачатрян А. Міжнародні фактори становлення незалежності Вірменської республіки
Шевченко В. Участь Дмитра Мануїльського у створенні та становленні Народного комісаріату закордонних справ (НКЗС)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;