Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Булгаков Ю. Розбудова війська та силових структур Української Держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності
Вахонєєв В. Домоволодіння ІІ-ІІІ ст. н.е. з розкопок Мірмєкія
В'яла О. Науково-педагогічна діяльність професора В.К. Піскорського: історіографія проблеми
Гирич Я. Урбанізація як складова розвитку міст УРСР в 1950-х – на початку 1960-х років
Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX – на початку XXI століття
Машевський О. Вплив проблеми Чорноморських проток на витоки російсько-французького союзу 1891–1893 р�
Мотрук С. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ ст
Павленко С. Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України
Павленко В., Разіцький В. Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США
Папенко Н. До питання про становище українців в Австро-Угорщині в кінці XIX – на початку XX ст
Плугаторенко O. Американо-радянські відносини 1981-89 рр. в американській мемуарній літературі
Разіцький В. Інформаційна політика США в XX ст.: Становлення та розвиток
Сайчук М. Адміністрація президента США Р.Рейгана і газопровід Західний Сибір – Європа
Сладковська Т. "Червоні просвіти" східної Волині як ланка ідеологічного ланцюга радянської пропаганди (1917–1922)
Слободян Н. Реалізація "доктрини Картера" у Перській затоці в оцінці американських політологів
Тарасенко О. Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін
Хачатрян А. Республіка Вірменія в англійсько-американських відносинах у 1918-1920 р�
Шилова А. Укладення та реалізація Дейтонських угод
Бадах Ю. Воєнні дії в боях за Крим (24.08.1941 – 16.11.1941)
Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології
Василенко В. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини
Зубко А. Київська Русь і Схід: арабські дірхеми у монетному обігу ІХ – ХІІІ ст
Колесник В. Коренізація національних меншин в УСРР: історіографія1930-х р�
Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца"
Медведська Л. Імператриця Єлизавета Петрівна як уособлення "культури маскараду" в російській історіографії
Мінгазутдінов А. Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України
Огороднік В. Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації українських націоналістів (Б) у 1941 році
Панчук О. Діяльність М.І. Петрова у контексті еволюції Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею на другому й третьому етапах їх існування
Патик В. Джерелознавчі проблеми у працях В'ячеслава Стрельського (1910–1983)
Плугаторенко O. Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 – кін. 1960-х рр.)
Поліщук П. Осередки виникнення "Польської підпільної держави"
Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.)
Хачатрян А. Вірменське питання на Паризькій мирній конференції
Шилова А. Політика України у військово-політичній кризі на Балканах (1991–1995 рр.)
Щербак Н. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Юрочкіна І. Медичне обслуговування партійно-державної номенклатури УСРР у 1920-х роках
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;