Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків
Вахонєєв В. Заснування грецьких апойкій в районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд
Гончаревський В Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії
Гордієнко Г. Матеріально-побутове забезпечення інвалідів вітчизняної війни в УРСР в 1944–1948 роках
Казакевич Г. "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (III-I століття до н.е.)
Казьмирчук М. Специфіка "пам'ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Капелюшний В., Доморослий В. Творець українського парламентаризму
Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР
Комаренко О.,Василенко В. Місце культурних та природних пам'яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Литвинова Д. Дніпропетровська община Слов'янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції
Медведська Л. Гендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії
Ніколаєць К. Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х – на початку 1980-х років: історіографія
Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії
Пономарьов О. Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень бухарестського миру 1812 року
Семеніст І. Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991–1996 роки)
Сухобокова О. Український відділ радіостанції "Голос Америки": до 60-річчя від створення
Фабрика Н. Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964–1968 роки)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;