Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Бадах Г. Реалізація ідей болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни
Василенко В. Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти
Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської Імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров'я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття
Комаренко О., Чолій С. Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (за картками особового обліку)
Коцур А., Гордійчук О. Діяльність київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897–1908)
Кучменко Н. Легальна та нелегальна еміграція українців до Португалії : сучасні методи підрахунку
Моргунова І. Наталя Полонська-Василенко: період становлення
Морозова Я. Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії
Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861–1865 р�
Ніколаєць К. Виникнення народного руху України: історіографія
Погорєлова І. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин
Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року
Сергієнко А. Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках ХІХ століття
Чолій С. Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Шіцина К. Елементи популізму та пропаганди в суспільно-політичній діяльності Луція Корнелія Сулли
Юрченко В. Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;