Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Андрейцев В.А. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології
Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини
Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М.Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету
Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів
Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля
Шиманович О.М. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави
Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України
Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав
Давидова Н.О. Принципи особистих немайнових прав фізичної особи
Бондаренко Н.Л. Завдання стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
Совгиря О.В. Правові засади діяльності опозиційного Кабінету Міністрів: загальна характеристика
Старушкевич А.В. Метод криміналістичного аналізу телефонних викликів і особливості його використання при розслідуванні злочинної діяльності у сфері наркобізнесу
Самохін О.Ю. Зміст криміналістичної характеристики незаконного обігу наркотичних засобів
Сагайдак П.Г. Використання методів фіксації при проведенні слідчих дій
Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології
Толкачова Н.Є. Золота була 1356 р. і королівська влада в Германії
Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин
Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України
Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель
Боднар Т.В. Договірні зобов'язання як категорія цивільного права
Балюк Г.І., Єлісєєва О.В. Правові засади вирішення судами спорів, пов'язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора
Тернавська В.М. Деякі питання історії становлення і розвитку інституту суду присяжних в Україні
Совгиря О.В. Сучасний стан та перспективи нормативно-правового регулювання правового статусу парламентської опозиції в Україні
Смирнов М.І. Діюча сфера застосування відеоконференцз'язку при одержані доказів з кримінальних справ
Лисенко А.М., Мельник О.С. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи
Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних вбивств
Рудик П.А. Аналіз президентських та парламентських альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції України
Толкачова Н.Є., Коструба В.В. Роль Кальмарської унії (1397–1523) у формуванні централізованої національної держави у Швеції
Боднар Т.В. Особливості виконання грошових зобов'язань у цивільному праві України
Панова Г.В. Правовий статус біженців в Україні та Росії: порівняльно-правовий аналіз
Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання
Романюк Л.В. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби
Ващенко Ю.В. Правові аспекти спрощеної системи оподаткування в Україні
Солодкіна О.В. Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання банківської діяльності
Марусенко Р.І. До питання про правову природу земельного сервітуту
Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру
Швець О.А. Державне замовлення як правова форма резервування сільськогосподарської продукції
Шиманович О.М. Проблема сутності (юридичної природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України
Скригонюк М.І. Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обґрунтування
Ляхутін Р.С. Функції кримінального покарання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;