Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Андрейцев В.І. Конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин
Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні
Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій
Вовк О.Й. Литовська метрика – комплекс джерел Литовсько-руського права другої половини ХV – початку ХVІ століть
Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права
Скригонюк М.І. Плебсологія та громадянське суспільство
Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай)
Дуюнова О.М. Поняття угод про працю в трудовому праві
Єлісєєва О.В. Правові засади припинення права приватної власності на земельну ділянку у випадку її конфіскації за рішенням суду
Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб'єктивних прав на засоби індивідуалізації в Цивільному праві України
Утєхін І.Б. Предмет виконання договору
Котюк І.І. Діалектичний характер слідоутворення детермінує особливості класифікації слідів у криміналістиці
Гребьонкін А. Окремі ознаки об'єктивної сторони юридичного складу втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: проблеми тлумачення
Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень
Андрейцев В.І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації
Мяловицька Н.А. Правова природа договору як джерела Конституційного права в федеративних та унітарних державах
Пришва Н.Ю. Правове регулювання публічних доходів
Кохановська О.В. Інформація як об'єкт правовідносин
Скригонюк М.І. Окремі питання теорії масового суспільства й плебсології
Дмитрієнко Ю.М. Посттоталітарна правова свідомість у контексті світової правокультурної глобалізації
Балюк Ю.О. Поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища
Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні
Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських та азійських держав: порівняльний аспект
Котюк І.І., Новак Я. Загальнонаукові методи пізнання в системі методів криміналістики (на прикладі дослідження зброї, боєприпасів і слідів їх використання)
Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі права громадян на екологічну безпеку
Третяк Т.О. Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку Потапчук І.М. Правові проблеми формування прибережної смуги морів України як об'єкта правовідносин
Бевз О.В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні
Кірін Р.С. Види права видобування корисних копалин за суб'єктивними ознаками
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;