Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Андрейцев В.І. Проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування
Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України
Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин
Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією
Скригонюк М.І. Плебсологія і право народу на опі�
Третяк Т.О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку
Гринько С.В. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень": замість коментарю
Марусенко Р.І. Деякі особливості правової регламентації земельних сервітутів у США
Мірошниченко А.М. Нормативні документи як джерела земельного права
Власенко В.В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки
Бабенко М.В. Проблеми державної реєстрації договорів купівлі-продажу нерухомого майна
Доманова І.Ю. Розмежування понять представницької та посередницької діяльності в цивільному праві
Лучковська С.І. Перевірка як метод валютного контролю
Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських і азійських держав: порівняльний аспект
Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид
Андрейцев В.И. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые проблемы
Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації
Пришва Н.Ю. Актуальні питання фінансово-правового регулювання відносин зі справляння податків
Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення
Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів
Слепченко А.А. Законодавство України про екологічну освіту: загальна характеристика
Черноус С.М. Проблеми формування понятійного апарату у зв'язку з реформуванням трудового права України
Скригонюк М.І. Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні масових заворушень
Котюк І.І., Новак Я.В. До питання про поняття та предмет судової балістики
Марченко С.І. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва
Музика В.Г. Роль юридичних фактів у податковому праві
Потапчук І.М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні
Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;