Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель
Балюк Г.І.,Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан
Kovalchuk T. Legal Aspects of Separation of Legal Regulation of Relations Having Land Parcels and Realty as Its Objects
Ковальчук Т.Г. Правові аспекти розмежування правового регулювання відносин, Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект)
Беляневич О.А. Спеціалізація норм права у сфері регулювання господарських договірних відносин
Костяшкін І.О. Гарантії реалізації права загального землекористування громадян
Черноус С.М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права
Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи
Старостенко Д.М. Правові аспекти визначення поняття "межування земель"
Ільїна Н.Л. Правові аспекти поняття екологічної безпеки при плануванні ТА забудові міст України
Постригань Т.Л. Про правове регулювання способів захисту трудових прав як основи соціального захисту працівників
Скригонюк М.І. До питання про плебсологію як філософсько-правове вчення
Yatsenko S. General Description of Some European States' Criminal Codes' Norms Providing For Responsibility for Terrorism
Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких Синєокий О.В. Кримінологічні аспекти об'єктивних ознак злочинів, вчинених на сексуальному підґрунті
Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним Кодексом України: міфи та реальність
Кохановська О.В. Суб’єкти та об’єкти інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині
Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми)
Беляневич О.А. Господарське договірне право як нормативна підсистема: постановка проблеми
Krasnova M. Legal Aspects of Compensation for Damage under the International and European Environmental Legislation
Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним Балюк Г.І., Плачкова С.Г. Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці
Рябоконь Є.О. Усунення від права на спадкування
Скригонюк М.І. Тактичні рішення в кримінальній справі про масові заворушення
Yatsenko S. General Description of Some European States' Criminal Codes' Norms Providing For Responsibility for Terrorism
Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів Романчук В.Р. Українська аристократична традиція: національне й геополітичне значення
Волинець В.В. Про можливість забезпечення трудових прав і обов’язків нормами цивільного права
Швець О.А. Правові особливості зберігання сільськогосподарської продукції в державному резерві України
Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб Мусійчук І.М. Правовий статус нерезидента – платника земельного податку
Райчук А.Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя
Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним Кодексом України: міфи та реальність
Краснова М.В. До питання компенсаційної функції екологічного права
Лисенко А.М. Захист прав людини під час проведення окремих процесуальних дій Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень
Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий захист культурних прав і свобод громадян України
Baliuk Yu. Damage as the Ground for Civil Liability in the Event of its Infliction by a Subject of Environment
Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності Райчук А.Б. Поняття "припинення шлюбу", "розірвання шлюбу", "розлучення". Їх співвідношення
Рябоконь Є.О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і перспективи
Бойчук П.М. Філії (територіальні управління) як місцеві структурні підрозділи Національного банку України
Вангородська Н.А. Становлення третейського суду в Київській Русі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;