Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Балюк Г. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України
Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті
Гриценко І. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи
Котюк І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу
Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні
Совгиря О. Історія становлення поняття "парламентська опозиція" у політико-правовій думці
Рябоконь Є. Особливості спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу
Безсмертна Н. Власність подружжя: проблеми правового регулювання та практики застосування
Малишев Б. Судова правотворчість у Стародавньому Римі та Середньовічній Англії: порівняльний аналіз
Ковтонюк А. Юридичний позитивізм: історія та сучасність
Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування
Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення
Клепікова О. Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності
Притика Ю. Особливості визначення правового статусу суб'єктів третейського розгляду
Безклубий І., Кошиль Ю. Causa правочину в римському праві
Гриценко І. Від адміністративного припису до індивідуального акта управління: деякі питання розвитку адміністративно-правової термінології
Мяловицька Н. Проблеми децентралізації державної влади у Франції
Кодинець А. Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії
Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів
Дітріх О. Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України: проблеми визначення
Краснова Ю. Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України
Павленко М. Правова характеристика банківського контролю в Україні
Пономаренко Г. Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування
Ткаченко В. Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема
Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ–ХІХ ст.ст.)
Клепікова О. Окремі питання визначення транспортних засобів об'єктами майнових відносин у сфері господарювання
Безклубий І. Зобов'язання з деліктів у Стародавньому Римі
Гриценко І. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття
Отраднова О. Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов'язаннях із завдання недоговірної шкоди
Безсмертна Н. Виконавчий напис як один із способів захисту суб'єктивних цивільних прав
Позняк Е. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти
Кодинець А. Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
Крижанівська Т. Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України)
Паламарчук Л. Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм
Пономаренко Г. До питання про категорійний апарат державної служби
Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття
Котенко Т. Особливості поширення магдебурзького права у слов'янських народів
Клепікова О. Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;