Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Ковальчук Т. Наукові здобутки вчених наукової школи "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки"
Гриценко І. Інститут нагляду прокуратури як засіб забезпечення законності державного управління в СРСР
Клепікова О. Повітряний кодекс України в системі транспортного законодавства
Кодинець А. Управління результатами інтелектуальної діяльності на підприємстві (цивільно-правовий аспект)
Дячук Л. Інститут заручин у візантійському праві
Шестак В. Від державного управління культурою до адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави
Марчак В. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності
Повар П. Правове становище органу, що здійснює ліквідацію підприємства
Зорич Г. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів права постійного землекористування за порушення земельного законодавства
Бахуринська М. Особливості правової природи концесії та її земельно-правовий аспект
Оверковська Т. Правові форми охорони земель від забруднення та псування за законодавством України
Науменко О. Історія виникнення та становлення інституту виконавчого провадження
Тополянська Т. Конституційно-правовий статус суб'єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством
Бишевець О. Історичні витоки застосування тактичних прийомів у сфері судочинства (на основі дослідження "Прав, за якими судиться малоросійський народ" 1943 року)
Мяловицька Н. Конфедеративні об'єднання: поняття, суть та види
Гриценко І. Періодізація наукових досліджень щодо становлення інституту адміністративного примусу
Радзивілюк В. Мирова угода у провадженні у справі про банкрутство: проблеми правового регулювання
Повар П. Історія розвитку законодавства про ліквідацію підприємств
Чуприна Л. Проблеми визначення правового статусу неприбуткових установ та організацій
Євстігнєєв А. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні
Ґудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв'язку, в Україні та світі
Шевцова Ю. Юридична природа земельних заставних правовідносин
Когут Н. Правові аспекти приватизації земель в Україні
Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування
Дзюба І. Напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України
Сирота Д. Права та обов'язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу
Мандрик С. Забезпечення прав людини як першочергове завдання реформування інституту адміністративної відповідальності
Райчук А. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;