Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Гриценко І. Система наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права
Пономаренко Г. Напрямки забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз Службою безпеки України
Коваленко Т. Науковий внесок П.Д. Індиченка у становлення та розвиток земельного та колгоспного права
Тернавська В. Соціально-правова природа інституту суду присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяковського
Нечитайло О. Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин
Суярко М. Аксіологічні та теологічні аспекти права екологічної безпеки та проблеми його ефективності
Власенко Ю. Аналіз законодавства в сфері екологічної безпеки як необхідна умова його оптимізації
Чуприна Л. Особливості регулювання правового статусу неприбуткової організації як виду бюджетної установи в Україні та інших країнах
Євстігнєєв А. Юридичні ознаки вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні
Шамрай В. Проект української Конституції Миколи Міхновського
Доник О. Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство малолітньої дитини та(або) жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, за кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав
Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 р�
Руда Т. Поняття та зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект
Сіньова Л. Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи
Котенко В. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів сторін на стадії підготовчого провадження в адміністративному процесі
Денисенко Б. Банківська послуга як цивільно-правова категорія
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;