Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Гриценко І. Інститут адміністративної юстиції та право скарги у працях М.Д. Загряцкова
Михайленко О., Гогусь О. Забуте ім'я студента юридичного факультету Київського Імператорського університету Святого Володимира
Радзивілюк В. Проблеми правового регулювання деяких традиційних засобів запобігання банкрутству боржника
Лисенко А. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження
Пацурія Н. Платоспроможність страховика як напрямок адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Отраднова О. Проблеми суб'єктного складу цивільно-правових деліктних зобов'язань
Ващенко Ю. Організаційно-правові засади енергетичної паспортизації будівель
Поєдинок В. До питання про систематизацію інвестиційного законодавства України
Канцір В. Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття сучасного тероризму
Попова А. Поняття, ознаки та класифікація депозитарних розписок
Діковська І. Становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період
Калакура В. Принципи колізійного регулювання у міжнародному сімейному праві
Косянчук П. Теоретичні проблеми виокремлення видів правної відповідальності за галузями права
Третяк Т. Правові аспекти затвердження лімітів на розміщення відходів, у разі коли строк для звернення з метою їх затвердження пропущено з об'єктивних причин
Котенко В. Ефективність застосування адміністративно-правових норм в судовій практиці України
Пірон І. Сутність правової категорії "зайнятість населення"
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;