Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Гриценко І. Переконання як метод державного управління та його дослідження у науці адміністративного права: деякі історичні аспекти
Портнов А. Деякі аспекти сутності конституційного судочинства
Котюк І. Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду
Совгиря О. Проблеми правового регулювання діяльності Кабінету Міністрів України
Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова І Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ – початку ХХ століть
Дзейко Ж. Методи досліджень законодавчої техніки
Радзивілюк В. Метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності)
Діковська І. Поняття фактичного перевізника
Петрів І. Функції та структура Воєнної організації держави, як складової сектора безпеки
Крижанівський В. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України
Малишев Б. Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві
Власенко Ю. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект)
Добкін М. Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій
Курко М. Розвиток гарантій права на освіту в Україні
Божко В. Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на території сучасної України на початку ХХ століття
Заярний О. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції
Краснова Ю. Проблеми адаптації національного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації
Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність
Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект)
Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції
Златіна Н. Окремі види заходів впливу, які застосовуються Національним банком України за порушення банківського законодавства
Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження
Москалюк О. Особливості подолання темпоральних колізій шляхом використання принципу "більш пізнього акту"
Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції
Чуприна Л. Правова характеристика бюджетної установи як розпорядника бюджетних коштів на стадії виконання бюджету
Мартинов М. Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України
Лисенко О. Правові аспекти захисту від інформації, що негативно впливає на суспільну мораль
Пацурія Н. Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання
Радченко Л. Юридична особа у приватному праві: поняття та ознаки
Рабчинська Л. Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки
Мельник Р. Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова
Гудов Я. Співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;