Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Гриценко І. Кодифікація адміністративного права в історії державотворення в Україні
Кохановська О. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України
Краснова М. Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України
Берзін П. Забуті імена київської школи кримінального права (М.Г. Білоусов, О.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Лібіна)
Самохвалов В. До питання про предмет історії права України
Дячук Л. Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.)
Малишев Б. Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського
Черняк Є. Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України
Чехович Т. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності
Рєзнікова В. Інститут посередництва в правовій доктрині
Коваленко Т. Колізія нормативно-правових актів земельного законодавства та її вплив на ефективність земельно-правового регулювання
Єфремов С. Членство в організованому злочинному угрупованні: поняття, критерії визначення, типові прояви
Ахтирська Н. Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів
Марченко С. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні
Мусієнко А. Деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини
Бондарєва М. Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі
Гринюк В. Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності
Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України
Поєдинок В. Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності
Кравець І. Державне регулювання інноваційної діяльності: окремі проблеми правового регулювання
Василина Н. Професійний ризик у нотаріальній діяльності
Паламарчук Л. Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм
Яцино К. Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін
Божко В. Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття
Коваленко О. Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав
Дічкова О. Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект)
Златіна Н. Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії)
Заярний О. Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності
Машков А., Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності
Плахтій Ю. Конфедерація як суб'єкт міжнародно-правових відносин
Котюк І. Адміністративні послуги як категорія адміністративного права
Гудов Я. Політико-правові передумови співпраці Європейського Союзу з Україною
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;