Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Кохановська О. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України
Краснова М. Юридичні засади договорів в екологічному праві
Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї
Шибіко В. Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України
Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти
Ващенко Ю. Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
Пацурія Н. Проблемні питання закріплення та реалізації правовідносин із обов'язкового страхування
Дячук Л. Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми
Бобровник С. Конфлікт та компроміс в процесі реалізації громадянами деяких конституційних прав і свобод
Цвєткова Ю. Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції
Черноус C. Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України
Задирака Н. Рівність доступу до управління державними справами за ґендерною ознакою
Беньківський В. Логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв'язку в кримінальному праві
Коваленко Т. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність
Марченко С. Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Шамрай В. Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського
Совгиря O. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання
Попова А. Функції господарсько-правової відповідальності товарних бірж
Рєзнікова В. Поняття та особливості посередницьких договорів
Верес М. Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917 – 1920 рр.)
Киндюк Б. Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни
Сидор В. Юридична техніка земельного законодавства
Бевз О. Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення
Якимова І. Новели правового регулювання концесійних відносин
Науменко O. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів
Шульгін В. Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України
Tolkachova N. Customary Law of Ukraine: Peculiarities of Development
Коваленко В. Проблеми правового регулювання фінансових ризиків
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;