Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Краснова М. Правові аспекти форми та змісту договорів в екологічному праві
Кохановська О. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні
Берзін П. Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський)
Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України
Пацурія Н. Страхування як соціально-економічний феномен
Отраднова О. Деліктні зобов'язання в цивільному праві Франції
Дячук Л. Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти
Мірошниченко А., Шаіпов А. Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні
Черноус С. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми
Кологойда О. Поняття та юридична природа цінних паперів
Марченко С. Тенденции и перспективы законодательного регулирования товарного сельскохозяйственного производства в Украине
Рєзнікова В. Державне регулювання посередництва в сфері господарювання
Божко В. Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації
Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень
Тищенко О. Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації
Малишев Б. Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права"
Цвєткова Ю. До питання про поділ романо-германської правової сім'ї на підсім'ї
Поєдинок В., Назарова В. Правові режими зовнішньоторговельної діяльності
Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України
Куцевич М. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України
Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації
Самбор М. Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю
Сідор В. Співвідношення системи земельного права і системи земельного законодавства України
Совгиря О. Уряд як суб'єкт конституційно-правової та політичної відповідальності
Лагнюк О. Питання визначення суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України)
Златіна Н. Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи
Кравченко М. Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект)
Волинець Р. Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України)
Скирта Д. Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель в світлі нового Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Прохоренко К. Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні
Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування
Заярний О. Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;