Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Мяловицька Н. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку
Фурса С. Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин
Краснова М. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві
Клименко Н. Проблеми сучасної криміналістичної дидактики
Бобровник С. Компроміс і конфлікт при дотриманні заборон
Цірат Г. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах
Коваленко Т. Види прогалин у земельному праві України
Совгиря О. Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти
Радзивілюк В., Назарова В. Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності)
Комзюк Л. Деякі аспекти обмеження авторського права в Словацькій Республиці
Пацурія Н. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій
Попова А. Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж
Дячук Л. Нормативно-праовий зміст інституту посагу у еклозі-візантійському законодавчому зводі
Краснова Ю. Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації
Ковальчук О., Хаврук В. Значення історичної школи праворозуміння в збагаченні системи цінностей права
Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння
Левківський Б. Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов'язаних з реєстрацією правовідносин
Апанасенко К. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів
Прохоренко К. Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України
Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект
Лукомська О. Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей
Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні
Музиченко А. Порушення правил суддівської етики – підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування
Бажанов В. Істотні умови авторських договорів
Сосемко А. Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання
Макарова З. Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі
Пірон І. Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні
Духовна О. Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні
Словська І. Поняття, зміст та властивості парламенту
Ющенко І. Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти)
Дзюба В., Копанчук В. Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження
Криштопа О. Заповіти, процедура їх складання, нотаріального посвідчення і реєстрації: Україна та Іспанія
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;