Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Вінник О. Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання
Краснова М. Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні
Мяловицька Н. Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд)
Захарова О., Грабовська О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві
Шибіко В. Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України
Вовк О. Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття
Дячук Л. Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції
Пацурія Н. Страховий інтерес: теоретичне обґрунтування та проблем правового закріплення
Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування
Кравець І. Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем
Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права
Коваленко Т. Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування
Шатіло В. Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади
Діковська І. Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи
Совгиря О. Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України
Прохоренко К. Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні
Криштопа О. Міжнародний союзу нотаріату: принципи латинського нотаріату та їх значення для діяльності нотаріусів України
Підпала І. Правові вимоги до кандидатів у члени морського екіпажу за нормами міжнародного та національного законодавства
Божко В. Обсяг права на справедливу заробітну плату
Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів
Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб
Вечірко І. Про деякі проблеми правового регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення
Касумова А. Міжнародно-правовий аспект реалізації права особи на скаргу
Ткаченко В. Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД
Міхровська М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії
Борисова Ю. До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину
Казаков Ю. Проблеми процесуального використання інформації, що містить банківську таємницю
Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності
Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз
Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України
Булкат М. Ознаки та поняття зовнішніх функцій
Музиченко А. Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
Лазарев А. Принципи діяльності центральної виборчої комісії в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;