Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Фурса С., Капляр К. Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом
Берзін П. Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239 1 КК України)
Грабовська О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права
Крижанівський В. Мировий суд в Україні та Англії
Клепікова О. Відшкодування збитків від зіткнення суден
Пацурія Н. Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об'єднання страховиків
Рєзнікова В. Фінансове посередництво: господарсько-правовий аспект
Поєдинок В. Державна інвестиційна політика: поняття, об'єкт, цілі, принципи
Совгиря О. Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства
Задирака Н. Державне управління та виконавча влада: співвідношення понять
Дячук Л. Сoncubinatus у візантійському праві (ІV – VІ ст.)
Мусієнко А. Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини
Москалюк О. Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі
Куйбіда Р. Свобода мирних зібрань в адміністративному судочинстві: загальні тенденції судової практики
Куцевич М. Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов'язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права
Божко B. Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень
Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст
Заярний О. Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою
Вовк О. Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект
Шевченко А. Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за новим законодавством про судоустрій та статус суддів
Шоха Т. Имущественный интерес как предмет договора экологического страхования
Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса
Шпенов Д. Суб'єкти правовідносин в інформаційній сфері
Боднар В. Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту
Кравченко М. Класифікація закономірностей реалізації закону
Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах
Коваленко О. Повторність злочинів в окремих пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період
Топорецька З. Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудо манії
Липій Є. Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян: сучасний стан та шляхи вдосконалення
Кіндюк Б. Охорона лісів згідно із законом "Про охорону природи Української РСР" від 30 червня 1960 �
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;