Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Мяловицька Н. Європейський суд: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку
Берзін П. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15.11.2011 �
Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів
Фурса С., Ляшенко Р. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса
Комзюк В. Митні органи як суб'єкти адміністративного права
Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю
Присяжнюк А. Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб'єктами державного контролю у сфері виконавчої влади
Добкін М. Щодо удосконалення нормативного визначення системи завдань місцевих державних адміністрацій
Вовк О. Джерела міського права Києва XV – XVI століть
Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії
Поєдинок В. Провали ринку як об'єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності
Пацурія Н. Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності
Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України
Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України
Самбор М. Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення
Грабовська О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа
Куцевич М. Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов'язанням
Скирта Д. Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела
Московець В. Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави
Заярний О. Механізм оскарження в адміністративних судах рішень контролюючих органів, винесених за результатами перевірок діяльності юридичних осіб: доктринальний і правозастосовчий аспекти
Молдован А. Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині
Повар П. Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади
Лисенко Л. Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі
Прохоренко К. Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України
Міхровська М. Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення
Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки
Боднар В. Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав
Стародубцев А. Правове регулювання переміщення по службіпрацівників органів внутрішніх справ
Сіньова Л. Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні
Бевз О. Зони охорони об'єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць
Іщенко О. Правовий статус та адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим як територіальної автономії у складі України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;