Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Гриценко І., Погорецький М. Право на справедливий суд
Безклубий І. Правова відповідальність
Мяловицька Н. Особливості конституційної системи Королівства Данія
Фурса С., Рабовська С. Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти
Вільгушинський М. Взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю як вид діяльності судів
Клименко Н. Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка
Сервецький І., Редька В. Формування політичної свідомість громадян – прогрес суспільства
Шибіко В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя
Паламарчук Л. Комп'ютерна програма як предмет злочинного посягання
Пацурія Н. Окремі теоретико – практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності
Лисенко А. Документи з біометричними елементи захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи
Лукач І. Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права
Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя
Радченко Л. Специфіка судового захисту інвесторів житлового будівництва
Мусієнко А. Особливості формування системи заходів запобігання торгівлі органами та тканинами людини
Клименко О. Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України
Радзивілюк В., Нагребецька Ю. Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств
Златіна Н. Організація здійснення банківського нагляду в Україні та його правове регулювання
Поєдинок В. Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності
Задоєнко О. Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості
Сесемко А. Модернізація державних органів – об'ективна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров'я
Безклубий О. Становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення
Герасименко Є. Знаходження поза межами країни походження як критерій визнання біженцем
Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів
Попова А. Фінансові посередники на фондовому ринку
Горбань Н. Реалізація конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі
Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України
Міхровська М. Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення
Науменко О. Адміністративна концепція виконавчого провадження: критичний аналіз
Котенко Т. Функціональне призначення місцевого самоврядування як об'єкт загальнотеоретичних досліджень
Плахотнік О. Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства
Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров'я
Владиченко О. Законодавче визначення кола суб'єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції
Кармаза О. Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло
Ніжніченко О. Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;