Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Краснова М. Методологічні засади сучасного екологічного права
Балюк Г. Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні
Гвоздик П. Механізм узгодження норм екологічного законодавства з нормами інших галузей законодавства
Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні
Коваленко Т. Логіко-структурні дефекти земельно-правових норм
Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні
Заєць О. Онтологічні та еколого-правові аспекти добросусідства за земельним законодавством України
Ільїна Н. Проблеми визначеня юридичної природи екологічної сертифікації
Власенко Ю. Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання
Третяк Т. Правові аспекти державної екологічної експертизи як засобу забезпечення проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у сфері будівництва
Євстігнєєв А. Правове регулювання реалізації сталого розвитку в Україні як гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування
Сушик О. Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти
Марусенко Р. Погляд на запровадження Державного земельного кадастру крізь призму принципів останнього
Шомпол О. Механізм імплементації міжнародних стандартів екологічних прав людини в Україні
Бевз О. проблеми правового регулювання історичних ареалів населених місць в умовах запровадження в Україні концепції сталого розвитку (еколого-правовий аспект)
Слепченко А. Правове забезпечення екологічної освіти – актуальна проблема сьогодення
Кондратьєва К. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні
Прохоренко К. Правове забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі
Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту
Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання
Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ
Шоха Т. Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права
Кахацька О. Екологічні договірні відносини в предметі екологічного права
Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб
Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів
Шатіло В. Нормотворча діяльність глави держави у контексті реалізації державної влади
Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку
Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади
Отраднова О. Деліктні зобов’язання в цивільному праві Франції
Малюга В. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування
Ковальчук О., Хаврук В. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена
Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення
Скирта Д. Загальна характеристика системи державного фінансового контролю Європейського Союзу у сфері державних закупівель
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;