Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
В. Татьков Механізми забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві
В. Щербина Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності
Т. Боднар Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання
О. Тищенко Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями
О. Совгиря Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти
В. Поєдинок Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення
І. Кривошеїна Проблеми захисту прав на картографічні твори, як особливі об'єкти авторського права
Т. Кучер Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України
В. Гринюк Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства
Т. Третяк Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище
К. Николина Належна юридична процедура: теоретичні аспекти визначення
В. Бажанов Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві
Б. Воєводін Суб'єктний склад правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект)
М. Кравченко Значення закономірностей реалізації закону для покращення процесу реалізації законів в Україні
І. Боднар Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв'язання завдань кримінального судочинства
М. Доманська Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи
М. Максименко Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні
О. Задоєнко Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні
З. Макарова Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду
В. Бондарчук Призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України
В. Поливач Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин
А. Сороченко Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України
О. Назаренко Політична система суспільства: сутність, основні риси, функції
О. Горяєва Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності аудиторів
С. Любімова Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств
О. Дьяконова Примирні процедури в російському арбітражному процесі
Е. Хачатуров, І. Підпала Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі
О. Шемшур Поняття та правова природа ризику у приватному праві
Л. Дячук Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти
В. Боднар До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України
Т. Губанова Елементи контрольних правовідносин
О. Орлова Правове регулювання організації бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;