Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Татьков В. Реформування судової системи в Україні – важлива складова становлення державності
Мяловицька Н. Особливості правового статусу суб'єктів Російської Федерації
Фурса С. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки, та класифікація
Вільгушинський М. Правові форми взаємодії судів з Президентом України
Лотюк О. Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства
Шишкін В. Принцип мовної адекватності у праві
Комзюк В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів
Соколенко О. Зарубіжний досвід захисту прав громадян у діяльності поліції
Рєзнікова В. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві: поняття, ознаки, види
Шатіло В. Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні
Пацурія Н. Проблемні питання визначення предмету правового регулювання страхового права
Сулейманова С. Про цивільну правоздатність фізичної особи
Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України
Кармаза О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло
Самбор М. Замовник як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку
Заярний О. Адміністративна деліктність у сфері використання персональних даних та засоби її запобігання
Кірін Р. Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин
Кологойда О., Крук М. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери
Геведзе Т. Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі
Сіньова Л. До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні
Задорожня Г. Дискреційні повноваження глави держави
Гуть Н. Сутність електронної форми нотаріальних документів: проблеми теорії і нотаріальної практики
Кулішенко О. Україна як суб'єкт міжнародних відносин в другій половині XVII ст
Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах
Лук'яненко Ю. Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху
Антошин В. Поняття адміністративно-правового статусу військового комісара
Андреєва О. Особливості прояву ризику у договірному праві
Богуш М. Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав на отримання дивідендів
Берднікова К. Антикорупційний моніторинг в Україні: особливості та перспективи запровадження
Штим Т. Оспорювання правочинів із заінтересованістю та значних правочинів
Ромащенко І. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту
Михайлишин І. Компетенція Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування
Петрухін К. Адміністративно-правові відносини за участю органів досудового розслідування системи МВС України
Авдєєнко Є. Поняття та види завдань судів в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;