Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Вільгушинський М. Категорія "судова влада" у новій інтерпретації
Краснова М. Стан та перспективи розвитку вчення про об'єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти
Ратушняк В. Перспективні шляхи удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні
Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства
Фурса С., Снідевич О. Міжгалузеві зв'язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки – виконавчого процесу)
Шибіко В. Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року
Устименко В., Джабраілов Р. Сучасний стан правового забезпечення планування економічного і соціального розвитку країни
Отраднова О. Солідарна множинність осіб в деліктних зобов'язаннях
Ващенко Ю. Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції
Пацурія Н. Джерела страхового права
Шатіло В. Стримування і противаги у механізмі державної влади України: теоретичні та прикладні аспекти
Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території інших держав
Заєць O. Особливості застосування законодавства україни у землевпорядній практиці
Дячук Л. Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві в ранньонову та нову добу
Євстігнєєв А. Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм
Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України
Костяшкін І. Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням
Кабанець Н. Зміна характеру системи наукових знань під впливом наукового методу в Модерні
Сесемко А. Шляхи удосконалення національної законодавчої бази підготовки фахівців при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров'я
Безклубий О. Сутність і склад особистих немайнових відносин за статутами Великого князівства Литовського
Дерев'янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі
Гаврилюк В. Майно та майнові права і обов'язки як об'єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб
Тюхтій Н. Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні
Рахнянська Т. Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва
Міхровська М. Роль реординаційних відносин у демократизації виконавчої влади
Гула О. Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України
Нашинець-Наумова А. Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації
Романюк І. Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах
Шевченко А. Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності
Лукач І., Шкарівська І. Проблеми державної реєстрації договорів комерційної концесії
Горбань Н. Принцип держаної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі
Соломаха А. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;