Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень
Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії
Рєзнікова В. Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин
Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі
Поєдинок В. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України
Пацурія Н. Зміст страхових правовідносин у сфері господарювання
Радзивілюк В. Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації
Клепікова О. Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності
Кологойда О. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи
Попова А. Поняття фінансів суб'єктів господарювання
Повар П. Сучасні тенденції правового регулювання припинення суб'єктів організаційно-господарських повноважень
Лукач І. Теорії корпорації в американській доктрині 20 ст
Кравець І. Поняття та класифікація сучасних господарських систем
Горяєва О. Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект
Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз
Якимова І. Забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства
Россильна О. Правова природа представництва у господарському процесі
Красна О. Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації
Штим Т. Окремі питання використання акціонерних угод в процесі приватизації
Сороченко А. Проблеми реалізації акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України
Богуш М. Інтереси учас ників корпоративних відносин
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;