Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Клименко Н. М.Я. Сегай – видатний вчений-криміналіст і експерт
Фурса С. Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України
Берзін П., Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Дзейко Ж. Універсали гетьманів Війська Запорозького: техніко-юридичні аспекти (середина XVII ст. – кінець XVIII ст.)
Дудоров О., Старовойтова Ю. Фундаментальне дослідження київської школи кримінального права
Лотюк О. Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах
Діковська І. Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання
Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору
Даньшин М. Взаємозв'язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах
Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання
Позняк Е. Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст
Заєць O. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці
Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій
Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи
Левківський Б. Особливості судового захисту окремих особистих немайнових прав подружжя
Ізарова І. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз
Ромащенко І. Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності
Гаврилюк В. Механізм здійснення універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб
Макарова З. Присяга прем'єр-міністра України
Малюга Л. Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Чубата М. Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект
Рибак О. Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі
Джарти В. Управління об'єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права
Дерев'янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі
Решетник Є. Поняття суб'єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту
Гуменюк О. Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській радянській соціалістичній республіці (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
Фурса Є. Спадкування З іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика
Екхардт К. Нові інститути польського виборчого права в світлі поглядів доктрини і судової діяльності конституційного трибуналу
Кудрявцева О. питання Класифікації та систематизації конституційних прав дитини в ук раїні
Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі
Тарасенко А. Правові підстави до визначення поняття та змісту матеріально-технічного забезпечення суб'єктів сектору безпеки й оборони України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;