Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Фурса С. Медіація в Україні : актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації
Макарова Т., Краснова М. Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії
Совгиря О. Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти
Бобровник С. Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву
Яновська О., Біцай А. Особливості участі адвоката у процедурі медіації
Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики
Камінська Н. Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів
Сервецький І., Дулкай І. Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека
Шевченко О., Піша О. Виникнення і розвиток преторського права
Кармаза О. Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах
Волощук О. Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі
Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні
Мельник Я., Губанова Т. Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду
Заярний О. Правові передумови укладення адміністративного договору
Шатіло В. Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення
Самбор М. Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві
Бевз О. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення
Орлова О. Організація та ведення бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання: господарсько-правовий аспект
Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини
Гуренко М. Проблемні аспекти впровадження концесій в сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні
Рогачов Ю. Податкові органи як суб'єкти публічної адміністрації у сфері справляння податків і зборів
Москаленко М. Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні
Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні
Бадила О. Актуальні питання забезпечення доказів в цивільному процесі України: необхідність законодавчої регламентації
Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект
Єфименко М. Правова регламентація аутсорсингових відносин в США та Україні: порівняльно-правовий аспект
Шабалін А. Виконання судового наказу в цивільному процесі України
Кулішенко О. Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти)
Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження
Вільгушинський В. Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку
Кабанець Н. Теоретичний статус контрактної теорії держави в історичній раціональній реконструкції
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;