Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Волошин О., Маляр М., Швалагін О. Процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами
Джалладова І. Оптимізація нелінійних систем диференціальних та різницевих рівнянь з випадковими параметрами
Доценко С., Орлов О. Обчислення середнього часу виконання робіт в стохастичній задачі Джонсона
Кухаренко О., Хусаінов Д., Верейкіна М. Зображення розв'язку системи коливання із запізнюванням у вигляді ряду
Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь
Стоян В., Когут О., Крисак Я. Про інтегральне представлення систем лінійно-диференціальних рівнянь динаміки розподілених просторово-часових процесів
Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем
Тимофієва Н. Комбінаторні, біологічні, мовленнєві та інформаційні простори
Хусаінов Д., Шатирко А. Умови абсолютної інтервальної стійкості різницевих систем із запізнюванням
Шкуліпа О. Еліптична модель кластерізації медичних даних
Крак Ю., Тернов А. Синтез міміки та емоцій на обличчі людини для моделювання жестової мови
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;