Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Голубєва К., Клюшин Д., Петунін Ю. Непараметричні методи перевірки гіпотези про однорідність двох вибірок
Гаркуша Н., Хусаінов Д. Динаміка лінійної системи моделі популяції Леслі
Джалладова І. Умови стійкості розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізнюванням аргументу та лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами без запізнювання аргументу
Доленко Г., Конарєва Є., Мановицька Д. Математична модель оцінки ефективності регіонального економічного розвитку
Доценко С.І Стратегії гри на одновимірних симетричних випадкових блуканнях
Козоріз В. Коливання двох коаксіальних надпровідних кілець
Кухаренко О. Отримання розв'язку задачі Коші для рівняння коливання із запізнюванням
Нікітченко М., Шкільняк С. Композиційно-нормативні логіки кванторно-екваційного рівня
Піскунов О., Петренко С. Формалізація парадигм ООП: наслідування в абстрактних автоматах
Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски
Шатирко А., Хусаінов Д. Дослідження абсолютної нерівномірної інтервальної стійкості систем нейтрального типу методом функцій Ляпунова
Чуйко С. Нетерові крайові задачі з імпульсним впливом
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;