Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Азизбеков Э., Хусаинов Д. Розв'язок одного рівняння теплопровідності із запізнюванням
Волошин О., Лавер В. Нечіткі методи розподілу витрат
Джалладова І. Метод оптимізації лінійних систем стохастичних диференціальних рівнянь
Доценко С., Тмєнова Н. Нотатки про деяку гру прогнозування
Єфімов Д., Кіфоренко С., Лавренюк М. Комп'ютерна підтримка дієтотерапії при діабеті
Жирицький В. Структура та представлення тестових завдань закритої форми у системі дистанційного навчання "vitava"
Livinskay G. Approximate Gauss process for networks such as [ M t | M | ∞ ] and its properties
Лівінська Г. Апроксимативний гауссівський процес для мереж типу [ M t | M | ∞ ] та його властивості ......................................32r Нікітченко М., Шкільняк С. Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку
Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору
Шакотько Т., Хусаинов Д. Дослідження динаміки однієї моделі популяції Вольтера із запізнюванням
Шкільняк О. Секвенційні числення мультимодальних композиційно-номінативних логік
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;