Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Вадньов Д. О. Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних
Гаркуша Н. І. Динаміка однієї екологічної моделі "хижак-жертва" без врахування вікової структури
Доценко С. І. Вектор Шеплі для ієрархічних ігор
Івохін Є. В. Підхід для розв'язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами
Iвoхiн Є. В., Aлмодарс Бaрaк Субхi Kaмл Використання трьохіндексної задачі для вирішення однієї проблеми транспортування нафти
Кіфоренко С. І., Кравченко В. В. Інформаційно-технологічні аспекти контролю та корекції фізичного здоров'я
Кожаметов А. Т., Шатирко А. В., Хусаїнов Д. Я. Про один чисельний метод отримання оптимальної функції Ляпунова
Нікітін А. В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах
Скобелєв В. В., Скобелєв В. Г. Методи аналізу автоматно-алгебраїчних моделей
Тодоріко Б. Д., Кудін В. І., Григор'єва Ю. А. Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях
Хусаїнов Д. Я., Сіренко А. С. Про стійкість лінійних систем з перемиканням
Яценко В. О., Кочкодан О. І., Макаричев М. В. Туровський О.А. Адаптивне керування показниками Ляпунова
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;