Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Бичков О.С. Дослідження стійкості тривіальних фазових орбіт гібридних автоматів
Гаращенко Ф.Г., Хітько І.В. Про недиференційовані задачі оптимізації систем з імпульсною дією
Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв’язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок
Доленко Г.О., Хусаінов Д.Я. Часткова обернена задача оптимізації в дискретних системах
Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми
Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Волчков С.О. Про задачу спостереження в нечітких різницевих системах
Коварж И.В. Про розв'язок рівняння теплопровідності із запізненням за часом
Клюшин Д.А., Петунін Ю.И. Статистичний критерій для порівняння двох імовірностей
Кожаметов А.Т. Лінійно-квадратична задача оптимізації для систем із запізненням
Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань
Шкільняк С.С. Фінітарні логіки квазіарних предикатів
Утебаев Д. Поверхневі хвилі Релея в пружно-пористому моментному півпросторі
Рудник Ю.В., Жарких Ю.С. Міжнародні стандарти електронних навчальних матеріалів
Драган Є.В., Жарких Ю.С. Діагностика рівня знань за допомогою тестів
Ларін О.О., Жарких Ю.С. Застосування продуктів Macromedіa в організації електронного навчання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;