Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Васільєва В. Урівноважені розбиття деяких нескінченних дерев
Грищенко О., Ляшко В., Оноцький В. Про один двокроковий скінченно–різницевий алгоритм моделювання процесів переносу
Загородній Ю. Моделі імітації росту та розвитку рослин у сприятливих і небезпечних умовах інфекційних захворювань
Заславська О., Доленко Г. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі
Зубенко В. Періодичні темпоральні алгоритми
Iвохін Є. Про стійкоподібні властивості розв'язків нечітких різницевих систем
Клюшин Д., Петунін Ю., Савкіна М. Аналог теореми Глівенка – Кантеллі для обернених функцій розподілу
Крак Ю., Бармак О. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних
Кузьмич О. Оцінки збурень розв'язків неавтономних систем
Нікітін А., Тимочко К. Стійкість у середньому квадратичному лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з кількома збуреннями та запізненнями у скалярному випадку
Нікітченко М., Шкільняк С. Спектр композиційно-номінативних логік
Утебаєв Д. Побудова схем методу кінцевих елементів для рівняння коливання з дисипацією
Хусаінов Д., Іванов А., Коварж І. Про зображення розв'язку першої крайової задачі для рівняння теплопровідності із запізненням
Шушарін Ю., Лавренюк О. Дослідження розв'язків системи лінійних різницевих рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від ланцюга Маркова
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;