Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Бєлов Ю.А., Хусаінов Т.Д., Шатирко А.В. Структурне моделювання в динамічних системах
Василенко Г.А. Фазова динаміка та синхронізація в системі глобально зв'язаних осциляторів
Доценко С.І., Закусило О.К. Мінімізація середньої тривалості проходження в системі з двох машин n 2 F F
Івохін Є.В., Косинський К.О., Івохін Д.Є. Аналіз структури моделей гібридних ієрархічних систем, побудованих на основі мереж Петрі
Карнаух Т.О. Дійсні числа та функції, обчислювані з поверненням
Козоріз В.В., Ляшко С.І., Грицай І.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі
Moскальков М.М., Утебаєв Д. Метод скінчених елементів для рівняння з сильною дисперсією
Коварж І.В., Іванов А.Ф., Хусаінов Д.Я. Постановка крайових задач та задач Коші для рівнянь параболічного типу з запізненням
Терещенко В.М., Анікєєва Л.О. Геометричний підхід в розробці постреляційних баз даних
Хусаінов Д.Я., Кузьмич О.І. Оцінки розв'язків стійких систем нейтрального типу
Чуйко С.М. Метод найменших квадратів в теорії некоректно поставлених крайових задач
Джалладова І.А. Умови існування асимптотичних систем для рівнянь із запізненням
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;