Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Кібернетика

Випуск повністю
Антосяк П. Локалізація інтервалів зміни оптимальних рангів об’єктів у задачі знаходження медіани Кемені-Снелла
Волошин О., Присяжнюк О. Процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв для нечітких моделей вибору в задачах споживання
Гаращенко Ф., І. Хітько Критерії практичної стійкості лінійних динамічних систем з імпульсною дією
Джалладова І. Побудова функцій Ляпунова для систем різницевих рівнянь
Івохін Є. Про оптимізацію побудови лінійних систем порівняння
Козоріз В., Кузьмич О. Моделювання та аналіз мімічних виразів емоцій обличчя людини
Крак Ю., Бармак О., Єфімов Г. Інформаційна технологія розпізнавання емоційної міміки на обличчі людини
Куценко І. Стійка процедура інтерполяційної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці
Ляшко С., Стеля О. Оптимізація дренування підтоплених територій
Хусаінов Д., Діблік Й., Ружичкова М., Кузьмич О. Отримання оцінок збіжності збурень розв’язків звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова
Шатирко А. До структурно схематичного підходу в моделюванні динамічних систем
Швець О. Інтераційні схеми апроксимації сигналів у випадку нарощування системи базисних функцій
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;