Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Габдукаєва О. Психологізм повісті Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя "Портрет"
Гудзенко О. Конфлікт "людина – стихія" і його літературне розв'язання
Жовтані Р. Німецький експресіонізм в оцінці Юрія Клена
Ковалів Ю. Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю
Лященко О. Гоголівські інтертекстеми в романі "Без грунту" В. Домонтовича
Резніченко Н. Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70 – 80-х років ХХ ст
Усачова К. Cпецифіка семантики приміток у творах Наталени Королеви
Шестак А. Аналітикопсихологічна рецепція поеми "Сліпий" Т. Шевченка
Муратова Г. Тлумачення поняття "інтерференція" в сучасних лінгвістичних дослідженнях
Ніка О. Модальність у взаємозв'язках класичної логіки і лінгвістики
Теряєв Д. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження)
Чмир О. Концептуалізація права у старослов'янській та давньоруській мовах
Штельмах М. Гносеологічний аспект лінгвістичного дослідження діалогізму в межах мас-медійного інтерв'ю
Андрєєва Т. Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки)
Клокун Т. Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру
Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв'язків
Церковняк-Городецька O. Соціологічна школа в контексті розвитку світової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма
Чорна М. Козак Мамай як український культурний герой та першопредок міфічного часу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;