Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Бондарева О. Міфопоетика як сучасна драматургічна жанротворча стратегія
Куца О. Особливості інтерпретації жіночих образів у новелістиці Галини Тарасюк (на прикладі новел "Острів зимового мовчання", "Янгол з України")
Мацько В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач
Міщенко О. Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос
Олійник С. Інтелектуальний роман Олеся Бердника "Вогнесміх" в інтертекстуальному полі міфології
Сліпушко О. Образ автора-проповідника у києворуській книжності
Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна"
Ткаченко Р., Ткаченко Л. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив'яний перстень"
Арібжанова І. Опосередковані означення в сучасній українській мові
Вакуленко М. Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем
Гапченко О. Фразеологічні одиниці як фрагмент національної мовної картини світу
Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти"
Козленко І. Тлумачний словник афіксальних морфем української мови: засади укладання
Костич Л. Вториннa функція флексії
Непоп-Айдачич Л. Польський мовний образ незабудки (колекції та комплекси)
Черниш Т. Слов'янська лексика: витоки й еволюція
Голишкіна Л. Досягнення культури в українських приказках та прислів'ях ХІХ століття (за збірником М. Номиса)
Салтовська Н. Загадка як художній текст
Ярмоленко Н. Опозиції "автор – виконавець" та "варіант – інваріант" в українському героїчному епосі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;