Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Гудзенко В. Експресіоністичні первини В. Стефаника у творчості В. Портяка
Довжок Т. Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни"
Задорожна Л. Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу
Задорожна С. Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя
Костенко Н. Про державні розміри в українській поезії (спроба коментаря до "Записів і виписок" акад. М. Гаспарова)
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху
Олефір В. Жанрова палітра українського роману 20–30-х років ХХ століття
Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших"
Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків
Ткаченко А. Віршувальний універсум: етнічний пункт відліку
Ткаченко Р. Літературно-критична рецепція роману П.Загребельного "Розгін"
Вакуленко М. Проблема відображення часових моментів засобами української мови
Голубовська І. Проблеми зіставно-конфронтативного вивчення національно-мовних картин світу
Даниленко Л. Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови
Дарчук Н. Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи
Дем'яненко Н. Особливості семантичного співвідношення розуму і почуттів у польській фразеології
Лисюк Н. Традиційний фольклор у культурному просторі ХХІ століття
Міленіна М. Динаміка давньоскандинавського поховального обряду (на матеріалі "Старшої Едди")
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;