Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Безкровна Н. Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності
Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура)
Завірюхіна І. Дидактизм в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття
Задорожна Л. Професор В. Коптілов як історик літератури
Левицький В. Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х – 1930-х років
Романенко О. Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар)
Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба
Ткаченко О. Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників
Філатова О. "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі"
Гапченко О. Мовна свідомість людини як об'єкт лінгвістичних досліджень
Гриценко С. Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст."
Звонська Л. Архаїзми, діалектизми та запозичення давньогрецької мови у Лексиконі Гесихія
Климентова О. Українська біблійна критика та засоби вербальної сугестії
Шулінова Л. Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця
Івановська О. Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору
Рудакова Н. Козацтво – об'єкт історичних і культурологічних досліджень
Янкова Н. Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;